Cookies- en Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over CarCare Vierhout

Onze gegevens zijn:
CarCare Vierhout
Heemskerklaan 19
8072 AA Nunspeet
KvK: 89313291

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u het contactformulier invult, word u gevraagd om uw gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Woonplaats;

Met welk doel gebruiken wij de gegevens?

Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld!

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

- Hosting van de website is ondergebracht bij: Internettoday.nl.
- De website www.carcarevierhout.nl wordt beheerd en onderhouden door Dirk Smit. Hij is namens Fun2DeSign verwerker in de zin van de AVG. Afspraken met Fun2DeSign zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via uw browserinstellingen. Gebruik de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Google Analytics

Omdat wij graag wil weten hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken, gebruiken wij Google Analytics. Op basis van geanonimiseerde gegevens kunnen wij de website optimaliseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens daarom niet herleiden.

 • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • gegevens worden anoniem verwerkt;
 • alle opties in Google Analytics om ‘gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
 • wij gebruiken geen andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics-cookies.

Links

Op deze website treft u links aan naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.carcarevierhout.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijzen wij u naar betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze van u hebben ontvangen en/of wettelijk verplicht zijn.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling.

U kunt uw verzoek sturen naar: info@carcarevierhout.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen.

Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Stef Vierhout
CarCare Vierhout
2 april 2023

Car Care Vierhout

Wij hebben alles in huis om je auto weer te laten shinen!

Je auto wordt zorgvuldig en op de juiste manier behandeld.

Bereikbaar op
Werkplaats

Marconiweg 34
8071 RA Nunspeet

KvK
89313291